O Cel


Centrum Edukacji Liderów (CEL) proponuje możliwość doskonalenia przywództwa w Kościele. Zarówno Kościół w Polsce jak i całe społeczeństwo stale potrzebuje duchowych przywódców.

CEL zajmuje się przygotowaniem nowego pokolenia przywódców, którzy obecnie już są zaangażowani w służbie Kościoła i chcieliby rozwijać swoje praktyczne umiejętności oraz poszerzać wiedzę. Oferta jest skierowana do młodych pastorów i liderów w wieku 25-40 lat.

Zadaniem bardziej doświadczonych przywódców jest pomoc młodszym kolegom w służbie i przekazanie swego doświadczenia w takich dziedzinach jak: kwestie rozwoju Kościoła i zapobieganie braku rozwoju, wyposażanie i trenowanie przywódców, praktyczne zastosowanie doktryny chrześcijańskiej,zarządzanie ludźmi, duszpasterstwo, rozwiązywanie konkretnych problemów w Kościele, rola kultury w przekazywaniu ewangelii itp.

CEL działa na zasadzie tzw. mentoringu - coachingu indywidualnego (jeden opiekun na jednego-dwóch podopiecznych), którzy spotykają się ze sobą regularnie. Dwa razy do roku wszyscy uczestnicy CEL biorą udział w kilkudniowych zjazdach w celu wspólnej nauki, ćwiczeń i rozwijania relacji.

‘to, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych’ (2 Tym. 2,2)

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE  *  BUDOWANIE CHARAKTERU  *  WZAJEMNE ZAUFANIE  *  WSPÓLNA NAUKA  *  MODLITWA