Organizacja

Chrystus w Centrum<br />Edukacja w służbie<br />Lepsze przywództwo

Podstawa Biblijna:

2 Tym. 2.2

To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych.

2 Tym. 3:17

 aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.

Potrzeba duchowego przywództwa

1. Metoda:

 • Mentoring - Coaching
 • Opiekun - Podopieczny

2. Zasady:

 • Zintegrowana postawa
 • Budowanie charakteru
 • Wzajemne zaufanie
 • Wspólna nauka i modlitwa

3. Kryteria dla opiekunów

 1. Co najmniej 7 lat w służbie pastorskiej
 2. Spełnione kryteria "starszego" - patrz 1 Tym. 3:1-10, Tyt 1:5-9
 3. Rekomendacja 2-ch pastorów KChB
 4. Nawiązywanie bliskich więzi z młodszymi wiekiem
 5. Przekazywanie swego doświadczenia młodszym
 6. Znalezienie podopiecznych  od 1 do 3-ch.
 7. Gotowość poświęcenia czasu

4. Kryteria dla podopiecznych

 1. Wiek 25 - 40 lat
 2. Cechy lidera
 3. Postawa ucznia
 4. Pragnienie służby w KChB

 

Koordynator CEL - Adrian Stróżek
adrian.strozek73@gmail.com
Tel. 663 224 500

 

Nasi Partnerzy